بایگانی برچسب ها: ایندرا

آمار نهایی دیدار بلژیک ۳⃣ ۲

آمار نهایی دیداربلژیک ۳⃣ ۲⃣ جمهوری چک امتیازآورترین ها کوکس ۴۱ امتیاز ایندرا ۲۸ امتیاز

آمار نهایی دیدار اسلوونی ۳⃣

آمار نهایی دیداراسلوونی ۳⃣ ۱⃣ جمهوری چک امتیازآورترین ها کوزامرنیک ۱۵ امتیاز ایندرا ۱۹ امتیاز

آمار نهایی دیدار آلمان ۳⃣ ۰

آمار نهایی دیدارآلمان ۳⃣ ۰⃣ جمهوری چک امتیازآورترین ها گروزر ۲۱ امتیاز واسینا ۱۳ امتیاز ایندرا ۱۳ امتیاز

آخرین دیدگاه‌ها