فصد خون شرق تهران
آبینه
خشکشویی
جرثقیل برقی

بایگانی برچسب ها: آبنما

ویلا نورجنگلی قیمت اکازیون

ویلا نورجنگلی قیمت اکازیون متراژ زمین ۳۶۰متر متراژ بنا ۱۶۰متر ۳خواب مسترانشعابات کنتور نصب شهرک با نگهبان ۲۴ساعته چهاردیواری محصور آلاچیق آبنما فقط با۱۲۰میلیون پیش پرداخت کلید تحویل الباقی اقساط بدون بهره معاوضه باخودروبرای اطلاعات بیشتر تماس حاصل شود خانم یکتا+۹۸۹۱۹۲۴۸۰۳۰۸ ۷۰۰نمونه ویلا بی واسطه در لینک زیر

ویلا نورجنگلی قیمت اکازیون

ویلا نورجنگلی قیمت اکازیون متراژ زمین ۳۶۰متر متراژ بنا ۱۶۰متر ۳خواب مسترانشعابات کنتور نصب شهرک با نگهبان ۲۴ساعته چهاردیواری محصور آلاچیق آبنما فقط با۱۲۰میلیون پیش پرداخت کلید تحویل الباقی اقساط بدون بهره معاوضه باخودروبرای اطلاعات بیشتر تماس حاصل شود خانم یکتا+۹۸۹۱۹۲۴۸۰۳۰۸ ۷۰۰نمونه ویلا بی واسطه در لینک زیر

منطقه توریستی شهرکی باغی ز

منطقه توریستی شهرکی باغی زمین ۳۵۰ زیربنا ۱۴۰ ۳خواب انشعابات کنتور نصب شهرک با نگهبان ۲۴ساعته چهاردیواری محصور آلاچیق آبنما فقط با ۱۵۰میلیون پیش پرداخت کلید تحویل الباقی اقساط بدون بهره معاوضه باخودروبرای اطلاعات بیشتر تماس حاصل شود خانم سپهری +۹۸۹۱۹۳۰۱۴۵۲۱ ۷۰۰نمونه ویلا بی واسطه در لینک زیر

منطقه توریستی شهرکی باغی ز

منطقه توریستی شهرکی باغی زمین ۳۵۰ زیربنا ۱۴۰ ۳خواب انشعابات کنتور نصب شهرک با نگهبان ۲۴ساعته چهاردیواری محصور آلاچیق آبنما فقط با ۱۵۰میلیون پیش پرداخت کلید تحویل الباقی اقساط بدون بهره معاوضه باخودروبرای اطلاعات بیشتر تماس حاصل شود خانم سپهری +۹۸۹۱۹۳۰۱۴۵۲۱ ۷۰۰نمونه ویلا بی واسطه در لینک زیر