بایگانی برچسب ها: گرانترین تیم تاریخ ایران

گرانترین تیم تاریخ ایران در ع

گرانترین تیم تاریخ ایران در عین تمام منابع مالی و امکاناتی که در اختیارش گذاشته شده ادعای مظلومیت و نادیده‌گرفته‌شدن داره آیا این تیم در چندسال اخیر حتی یکبار مجبور شده در چنین سطح مهمی از بازیکنی در سطح طاهرخانی به عنوان مهره فیکس استفاده کنه؟

آخرین دیدگاه‌ها