بایگانی برچسب ها: کمیته چانگ چوان

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳ ساندا استان گلستان کمیته چانگ چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۸ لغایت ۹۸ ۱۲ ۹

آخرین دیدگاه‌ها