بایگانی برچسب ها: کمیته نن شائولین

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان آذربایجان شرقی کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۱

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان آذربایجان شرقی کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۱

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان گیلان کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۲۱

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان گیلان کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۲۱

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان تهران کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲

آخرین دیدگاه‌ها