بایگانی برچسب ها: کمیته فن زی چوان

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان خراسان رضوی کمیته فن زی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲۳

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان خراسان رضوی کمیته فن زی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲۳

آخرین دیدگاه‌ها