بایگانی برچسب ها: کمپانی نایکی

تبدیل ساختمانی در خیابان الیزه به بزرگ ترین فروشگاه اروپا توسط کمپانی نایکی

کمپانی نایکی ساختمانی در خیابان الیزه پاریس را با ۶۱۳ میلیون یورو خریداری کرده و قصد دارد آن را به بزرگ ترین فروشگاه اروپا تبدیل کند

آخرین دیدگاه‌ها