بایگانی برچسب ها: کلدنیلسون

باشگاه های جهان ۲۰۱۹ کار آ

باشگاه های جهان ۲۰۱۹ | کار آسان سادا؛ قطری‌ها نای درخشش نداشتند ساداکروزیرو ۳⃣ ۰⃣ الریان ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ ۲۰ | ۱۶ | ۱۷ اوتاویو ۱۰ امتیاز کلدنیلسون ۱۰ امتیاز وینیسیوس ۱۱ امتیاز

آخرین دیدگاه‌ها