بایگانی برچسب ها: پوکر سوزش

زنوزی هستند؛ عامل ایجاد فاصله‌

زنوزی هستند؛ عامل ایجاد فاصله‌ی چند امتیازی پرسپولیس با تاسیون در صدر و نزدیک شدن دوباره‌ی پرسپولیس به پوکر سوزش )))

آخرین دیدگاه‌ها