بایگانی برچسب ها: پاریسن

باشگاه پاری‌سن ژرمن با ۶۶۹٪

باشگاه پاری‌سن ژرمن با ۶۶۹٪ رشد درآمد در ۱۰ فصل اخیر بیشترین میزان رشد (نمودار مشکی) را در بین باشگاه‌های پردرآمد داشته است

پاریسن ژرمن ۰ رمس ۲

پاریسن ژرمن ۰ رمس ۲ شکست غیر منتظره پاریسی ها در خانه

آخرین دیدگاه‌ها