سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بایگانی برچسب ها: پاتری

آمار نهایی دیدار فرانسه ۳⃣

آمار نهایی دیدارفرانسه ۳⃣ ۲⃣ اسلوونی امتیازآورترین ها پاتری ۲۲ امتیاز استرن ۲۰ امتیاز

آمار نهایی دیدار فرانسه ۳⃣

آمار نهایی دیدارفرانسه ۳⃣ ۰⃣ آلمان امتیازآورترین ها پاتری ۱۴ امتیاز گروزر ۲۰ امتیاز

آمار نهایی دیدار فرانسه ۳⃣

آمار نهایی دیدارفرانسه ۳⃣ ۰⃣ صربستان امتیازآورترین ها پاتری ۲۲ امتیاز پتریچ ۱۴ امتیاز

آمار نهایی دیدار بلغارستان

آمار نهایی دیداربلغارستان ۳⃣ ۲⃣ فرانسه امتیازآورترین ها سوکولوف ۲۳ امتیاز پاتری ۲۰ امتیاز