سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بایگانی برچسب ها: نتیجه نظرسنجی

نتیجه نظرسنجی میلیچ، دفاع

نتیجه نظرسنجی میلیچ، دفاع چپ تیم استقلال از نظر شما مخاطبان لیگ ایرانی به عنوان برترین دفاع چپ لیگ نوزدهم انتخاب شد با ما درساخت ترکیب منتخب نیم فصل اول لیگ نوزدهم همراه باشید نظرسنجی بعدی ساعت ۱۲ کانال رسمی لیگ ایرانی

نتیجه نظرسنجی علی کریمی،

نتیجه نظرسنجی علی کریمی، هافبک دفاعی تیم استقلال از نظر مخاطبان لیگ ایرانی به عنوان برترین هافبک دفاعی لیگ نوزدهم انتخاب شد با ما در ساخت ترکیب منتخب نیم فصل اول لیگ نوزدهم همراه باشید نظرسنجی بعدی ساعت۱۲ کانال رسمی لیگ ایرانی

نتیجه نظرسنجی مهدی قائدی

نتیجه نظرسنجی مهدی قائدی ،مهاجم تیم استقلال از نظر مخاطبان لیگ ایرانی به عنوان مهاجم چپ(یا پشت مهاجم)انتخاب شد با ما در انتخاب تیم منتخب نیم فصل اول لیگ نوزدهم همراه باشید نظرسنجی بعدی ساعت ۱۱ ۳۰ کانال رسمی لیگ ایرانی

نتیجه نظرسنجی رادوشویچ،در

نتیجه نظرسنجی رادوشویچ،دروازبان دوم تیم پرسپولیس از نظر شما مخاطبان لیگ ایرانی به عنوان برترین دروازبان انتخاب شد در ساخت ترکیب منتخب نیم فصل اول لیگ نوزدهم همراه ما باشید نظرسنجی بعدی ساعت ۱۲ کانال رسمی لیگ ایرانی

نتیجه نظرسنجی شجاع خلیل ز

نتیجه نظرسنجی شجاع خلیل زاده و محمد دانشگر،مدافع میانی تیم های سرخ و آبی از نظر شما مخاطبان لیگ ایرانی به عنوان برترین مدافع میانی انتخاب شد در ساخت ترکیب منتخب نیم فصل اول لیگ نوزدهم همراه باشید نظرسنجی بعدی ساعت ۱۲ کانال رسمی لیگ ایرانی

نتیجه نظرسنجی مهدی شیری،د

نتیجه نظرسنجی مهدی شیری،دفاع راست تیم پرسپولیس از نظر شما مخاطبان لیگ ایرانی به عنوان برترین دفاع راست نیم فصل لیگ انتخاب شد با ما در ساخت ترکیب منتخب نیم فصل اول لیگ نوزدهم همراه باشید نظرسنجی بعدی ساعت ۱۲ کانال رسمی لیگ ایرانی