سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بایگانی برچسب ها: مکتب عبده

حسین ماهینی هادی نوروزی از دس

حسین ماهینی هادی نوروزی از دست هوادارا پرسپولیس دق کرد مرد عضو هیئت مدیره لنگ مرحوم کاشانی از دست حرف هوادارا پرسپولیس و پست های فضای مجازی دق کرد مرد مکتب عبده

قاسم دهنوی هواداران پرسپولیس

قاسم دهنوی هواداران پرسپولیس به من فحش ناموس دادند که حد ندارد و من وقتی آن‌ها را شناختم که در روز فوت هادی نوروزی زیر تابوتش را گرفتند در حالیکه به او هم فحاشی میکردند مکتب عبده