بایگانی برچسب ها: لیگ-جزیره

عملکرد سون‌هیونگ‌مین در دیدار

عملکرد سون‌هیونگ‌مین در دیدار با برنلی لیگ جزیره با کانال خبرورزشی همراه شوید

منچسترسیتی ۱ منچستریونای

منچسترسیتی ۱ منچستریونایتد ۲|سه امتیاز شیرین شیاطین سرخ با فتح دربی منچستر لیگ جزیره با کانال خبرورزشی همراه شوید

امتیازات از دست داده پپ گوارد

امتیازات از دست داده پپ گواردیولا در منچسترسیتی لیگ جزیره با کانال خبرورزشی همراه شوید

اورتون ۳ چلسی ۱سه امتیاز

اورتون ۳ چلسی ۱|سه امتیاز شیرین تافی‌ها مقابل شاگردان لمپارد با درخشش کالورت لوین لیگ جزیره با کانال خبرورزشی همراه شوید

هفته شانزدهم لیگ جزیره؛ ترک

هفته شانزدهم لیگ جزیره؛ ترکیب رسمی منچسترسیتی برای مصاف با منچستریونایتد ساعت ۲۱ ۰۰

هفته شانزدهم لیگ جزیره؛ ترک

هفته شانزدهم لیگ جزیره؛ ترکیب رسمی منچستریونایتد برای مصاف با منچسترسیتی ساعت ۲۱ ۰۰

ترکیب منچستریونایتد برای دید

ترکیب منچستریونایتد برای دیدار مقابل منچسترسیتی لیگ جزیره با کانال خبرورزشی همراه شوید

لیگ جزیره ترکیب منچستریونا

لیگ جزیره ترکیب منچستریونایتد برای دیدار مقابل منچسترسیتی

ترکیب منچسترسیتی برای دیدار

ترکیب منچسترسیتی برای دیدار مقابل منچستریونایتد لیگ جزیره با کانال خبرورزشی همراه شوید

لیگ جزیره ترکیب منچسترسیتی

لیگ جزیره ترکیب منچسترسیتی برای دیدار مقابل منچستریونایتد
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »

ورزشی