بایگانی برچسب ها: قهرمانی اروپا

والیبال قهرمانی اروپا ۲۰۱۹

قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ | خروس‌ها در خانه به شاگردان بلنجینی مهلت نفس کشیدن ندادند فرانسه ۳⃣ ۰⃣ ایتالیا ۲۵ | ۲۷ | ۲۵ ۱۶ | ۲۵ | ۱۴

آخرین دیدگاه‌ها