سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بایگانی برچسب ها: صبح بخیر

شنبه تون پر از زیبایے و از

شنبه تون پر از زیبایے واز غصه ها خالییک روزقشنگیک دل آرامیک شادے بے پایانیک نورازجنس امید یک لب خندونیک زندگے عاشقانههزار آرزوے زیباازخداوند براتون خواهانم صبح بخیر

صبح سرمی کشد از پشت درختان خ

صبح سرمی کشداز پشت درختانخورشیدتا تماشا کند این بزم تماشائی را صبح بخیر شهریار