بایگانی برچسب ها: زاورونوک

یک چهارم نهایی جام حذفی ک

یک چهارم نهایی جام حذفی | کورک ناآماده، مونزا را برای غول‌ها بی‌خطر کرد لوبه ۳⃣ ۱⃣ مونزا ۲۵ | ۲۵ | ۱۸ | ۲۵ ۲۳ | ۱۴ | ۲۵ | ۱۹ لئال ۱۶ امتیاز زاورونوک ۲۱ امتیاز

آخرین دیدگاه‌ها