بایگانی برچسب ها: روزنامه کیهان

اقدام روزنامه کیهان

توصیف روزنامه‌ کیهان از زنانی که به راه‌پیمایی اربعین می‌روند و زنانی‌که به ورزشگاه آزادی رفتند تا از تیم‌ ملی‌ حمایت کنند این اقدام روزنامه کیهان و ایجاد دو دستگی و قراردادن مردم مقابل هم با مجوز چه کسانی امکان پذیر شده است؟

آخرین دیدگاه‌ها