بایگانی برچسب ها: رمس

پاریسن ژرمن ۰ رمس ۲

پاریسن ژرمن ۰ رمس ۲ شکست غیر منتظره پاریسی ها در خانه

آخرین دیدگاه‌ها