بایگانی برچسب ها: داوید آلابا

دوری از میادین داوید آلابا

داوید آلابا به دلیل شکستگی دنده برای مدتی از میادین دور خواهد بود

آخرین دیدگاه‌ها