بایگانی برچسب ها: تماشاگران

زرینچه: حق ما در دربی باخت نبود

زرینچه: حق ما در دربی باخت نبود اما هواداران حق دارند. جایگاه استقلال زیبنده نیست

آخرین دیدگاه‌ها