فصد خون شرق تهران
آبینه
خشکشویی
جرثقیل برقی

بایگانی برچسب ها: برگزاری-دوره-عملی-مربیگری

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان آذربایجان شرقی کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۱

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان گیلان کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۲۱

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان خراسان رضوی کمیته فن زی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲۳

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان چهارمحال و بختیاری کمیته فانگ من چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۷