بایگانی برچسب ها: استرن

آمار نهایی دیدار فرانسه ۳⃣

آمار نهایی دیدارفرانسه ۳⃣ ۲⃣ اسلوونی امتیازآورترین ها پاتری ۲۲ امتیاز استرن ۲۰ امتیاز

آمار نهایی دیدار اسلوونی ۳⃣

آمار نهایی دیداراسلوونی ۳⃣ ۰⃣ بلژیک امتیازآورترین ها استرن ۲۰ امتیاز کوکس ۱۹ امتیاز

آخرین دیدگاه‌ها