فصد خون شرق تهران
آبینه
خشکشویی
جرثقیل برقی

بایگانی برچسب ها: احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک

احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا

احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا نماینده شایسته دو و میدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان دوحه ۲۰۱۹ شنبه ۶ مهر: مرحله مقدماتی ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی دوشنبه ۸ مهر: فینال ساعت ۲۱:۲۵ به وقت محلی