بایگانی برچسب ها: آمار رودررو

آمار تقابل های رو در رو استقلال و ذوب آهن

آمار تقابل های رو در رو استقلال و ذوب آهن؛ تعداد تقابل ها ۳۶ برد استقلال ۱۲(بهترین برد ۴ ۱) مساوی ۱۳ برد ذوب آهن ۱۱ (بهترین برد ۳ ۰)

آخرین دیدگاه‌ها