سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

دسته: آموزشی

﷽ ✵برگزاری آزمون فنی شالبندمش

﷽✵برگزاری آزمون فنی شالبندمشکی✵دان یک تا دان چهار و✵«دوره عملی مربیگری» دربخش بانوان کمیته شائولین چوان مازندران✵پنجشنبه ۹۸ ۱۰ ۲۶درشهرستان نوشهر✵برگزارگردید

﷽ ⸙برگزاری آزمون فنی شالبندمش

﷽⸙برگزاری آزمون فنی شالبندمشکی دان یک تا دان چهار ⸙وکارگاه آموزشی اصول و فنون درگیری ساندا بخش بانوان ⸙به میزبانی شهرستان ساری مازندران

برگزاری دوره دان ۵ و ۶

برگزاری دوره دان ۵ و ۶

برگزاری کارگاه آموزشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی استان تهران کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸
عنوان ۴ از ۱۲۰« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »