bigtheme
یادی_از_درگذشتگان_شهیدآبادی
فوریه07

یادی_از_درگذشتگان_شهیدآبادی

#یادی_از_درگذشتگان_شهیدآبادیnیادی میکنیم از اموات و قرائت فاتحه ای برایشان nn مرحوم شادروان #موسی_اسفند_یاریnnجهت شادی روحش صلوات nارسالی از #دخترشnn@shahidabad_ch

ادامه مطلب